TKP HEADLINE


พิพิธภัณฑ์เตาถ่าน

 
พิพิธภัณฑ์เตาถ่าน อยู่ในท้องที่บ้านในทอน หมู่ที่ 11 ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ก่อสร้างขึ้น มุ่งเน้นให้เป็นศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนในอดีต ซึ่งเป็นรากฐานเศรษฐกิจท้องถิ่นแถบลุ่มแม่น้ำปะเหลียน อีกทั้งสร้างมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ มาเป็นระยะเวลายาวนาน แม้สิ้นยุคความเฟื่องฟูไปแล้ว แต่ยังเป็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาและบทเรียนสำคัญ จึงเห็นว่าเตาถ่านนั้น......อ่านต่อ....

นวดแผนไทย

 นายประมวล บุญเกื้อ หมู่ 7 บ้านสะพานยาง การนวดไทยเป็นทั้งศาสตร์และศิลปะที่มีมาแต่โบราณ เกิดจากสัญชาตญาณเบื้องต้นของการอยู่รอด เมื่อมีอาการปวดเมื่อยหรือเจ็บป่วยตนเองหรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียงมักจะลูบไล้บีบนวดบริเวณดังกล่าว ทำให้อาการปวดเมื่อยลดลง เริ่มแรก ๆ ก็เป็นไปโดยมิได้ตั้งใจ ต่อมาเริ่มสังเกตเห็นผลของการบีบนวดในบางจุด หรือบางวิธีที่ได้ผลจึงเก็บไว้เป็นประสบการณ์....อ่านต่อ.... 

สุดยอดทางพร้าว

 นายสุดยอด สวัสดิ์หิรัญ 48 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาปูน โทร 085-6909187 “แรกเริ่มเดิมที ตอนเด็กที่บ้านแม่ผมเก่งเรื่องงานสานเสื่อ จากก้านต้นพ้อ ต้นจากเห็นที่แม่ทำมาเป็นประจำเลยสนใจในงานจักสานมาเรื่อยๆจนโตได้ไปเรียนรู้จากทวดแท่น บ้านอยู่ หมู่ที่ 7 ตำบลท่างิ้ว หลังจากนั้นได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากหลายที่ จากยูทูปบ้าง จากที่ศึกษาดูงานบ้าง จากคนแก่บ้าง จึงได้มาถึงจักสานหมวกจากใบมะพร้าวที่ได้สานหมวกกับใบมะพร้าว...อ่านต่อ.....บ้านสะพานยาง หมู่บ้านพอเพียงบ้านสะพานยาง หมู่บ้านพอเพียง หมู่ที่ 7 ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เป็นหมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม สภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชนพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน พึ่งพาตนเอง ยึดอาชีพทำสวนยาง สวนปาล์ม ทำการเกษตร ปลูกผัก เป็นอาชีพหลัก อุตสาหกรรมในครัวเรือนด้านจักสาน การเย็บจาก การทำขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นบ้าน เลี้ยงสัตว์....อ่านต่อ....

วัดเขาห้วยแห้งวัดเขาห้วยแห้ง ตั้งอยู่ที่บ้านหัวถนน หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ค. ๒๔๘๒ ระยะเริ่มแรกสร้างวัดนี้ มีพระธุดงค์มาพำนักเป็นครั้งคราว โดยเฉพาะในหน้าเข้าพรรษาจะมีพระสงฆ์พนักอยู่ประจำ พระครูโชติคุณาธร เจ้าคณะตำบลได้นำชาวบ้านร่วมกันบูรณะวัดในปี พ.ศ. ๒๔๘๔ จึงเรียกชื่อว่า วัดเขาห้วยแห้ง เป็นชื่อภูเขาเล็กๆ มีป่าไม่ปกคลุมทั่วไป เป็นหุบเขา มีห้วยเรียกว่าห้วยแห้ง เป็นภูเขาห้วยแห้ง เป็นภูเขาที่มีความสำคัญมีพระธุดงด์พำนักเป็นครั้งคราว ในช่วงที่เกิดสงกราม

หนานมดคันหนานมดคัน บ้านสะพานยาง หมู่ที่ 7 ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ เล่นน้ำคลายร้อน พักผ่อนหย่อนใจ ดูน้ำใสดูปูปลา พร้อมมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในชุมชนที่ว่างเว้นหลังจากกรีดยางพาราเสร็จ ต่างก็นำสินค้าของตนเองที่ได้ปลูกไว้ตามบ้านเรือนมาขายในตลาดหนานมดคันเพื่อหารายได้เสริม......อ่านต่อ.....ทะเลหมอกวังผาเมฆ


 วังผาเมฆ ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ 7 บ้านทุ่งหลวง ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง เป็นจุดที่สามารถดูทะเลหมอกได้ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดตรังไม่ต้องไปไกลถึงภาคเหนือ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,600 เมตร ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสายควนและป่าอ้ายกลิ้ง บรรยากาศตอนเช้าตรู่จะเป็นทะเลหมอกขาวสะอาดปกคลุมไปทั่วผืนป่าและเมื่อกระทบแสงอาทิตย์ยามเช้า 

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดตรัง. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand