TKP HEADLINE


พิพิธภัณฑ์เตาถ่าน

 
พิพิธภัณฑ์เตาถ่าน อยู่ในท้องที่บ้านในทอน หมู่ที่ 11 ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ก่อสร้างขึ้น มุ่งเน้นให้เป็นศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนในอดีต ซึ่งเป็นรากฐานเศรษฐกิจท้องถิ่นแถบลุ่มแม่น้ำปะเหลียน อีกทั้งสร้างมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ มาเป็นระยะเวลายาวนาน แม้สิ้นยุคความเฟื่องฟูไปแล้ว แต่ยังเป็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาและบทเรียนสำคัญ จึงเห็นว่าเตาถ่านนั้น......อ่านต่อ....

นวดแผนไทย

 นายประมวล บุญเกื้อ หมู่ 7 บ้านสะพานยาง การนวดไทยเป็นทั้งศาสตร์และศิลปะที่มีมาแต่โบราณ เกิดจากสัญชาตญาณเบื้องต้นของการอยู่รอด เมื่อมีอาการปวดเมื่อยหรือเจ็บป่วยตนเองหรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียงมักจะลูบไล้บีบนวดบริเวณดังกล่าว ทำให้อาการปวดเมื่อยลดลง เริ่มแรก ๆ ก็เป็นไปโดยมิได้ตั้งใจ ต่อมาเริ่มสังเกตเห็นผลของการบีบนวดในบางจุด หรือบางวิธีที่ได้ผลจึงเก็บไว้เป็นประสบการณ์....อ่านต่อ.... 

วัดเขาห้วยแห้งวัดเขาห้วยแห้ง ตั้งอยู่ที่บ้านหัวถนน หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ค. ๒๔๘๒ ระยะเริ่มแรกสร้างวัดนี้ มีพระธุดงค์มาพำนักเป็นครั้งคราว โดยเฉพาะในหน้าเข้าพรรษาจะมีพระสงฆ์พนักอยู่ประจำ พระครูโชติคุณาธร เจ้าคณะตำบลได้นำชาวบ้านร่วมกันบูรณะวัดในปี พ.ศ. ๒๔๘๔ จึงเรียกชื่อว่า วัดเขาห้วยแห้ง เป็นชื่อภูเขาเล็กๆ มีป่าไม่ปกคลุมทั่วไป เป็นหุบเขา มีห้วยเรียกว่าห้วยแห้ง เป็นภูเขาห้วยแห้ง เป็นภูเขาที่มีความสำคัญมีพระธุดงด์พำนักเป็นครั้งคราว ในช่วงที่เกิดสงกราม

หนานมดคันหนานมดคัน บ้านสะพานยาง หมู่ที่ 7 ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ เล่นน้ำคลายร้อน พักผ่อนหย่อนใจ ดูน้ำใสดูปูปลา พร้อมมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในชุมชนที่ว่างเว้นหลังจากกรีดยางพาราเสร็จ ต่างก็นำสินค้าของตนเองที่ได้ปลูกไว้ตามบ้านเรือนมาขายในตลาดหนานมดคันเพื่อหารายได้เสริม......อ่านต่อ.....ทะเลหมอกวังผาเมฆ


 วังผาเมฆ ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ 7 บ้านทุ่งหลวง ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง เป็นจุดที่สามารถดูทะเลหมอกได้ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดตรังไม่ต้องไปไกลถึงภาคเหนือ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,600 เมตร ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสายควนและป่าอ้ายกลิ้ง บรรยากาศตอนเช้าตรู่จะเป็นทะเลหมอกขาวสะอาดปกคลุมไปทั่วผืนป่าและเมื่อกระทบแสงอาทิตย์ยามเช้า 

จักสานกาบกล้วยและใยสังเคราะห์

 เนื่องจากต้นกล้วยเล็บมือนางในพื้นที่มีมากและขาดการนํามาใชประโยชน์ ชาวบานจึงนําเอา ต้นกล้วยมาทําการจักสานเป็นเครื่องใช้ต่าง ๆ ปรากฏวาไดผลดีจึง ทําออกจําหนาย ซึ่งเปนที่ตองการ ของลูกคา การทําเครื่องจักสานจากตนกลวยทํางาย ๆ ดังนี้

วัสดุ/อุปกรณ์1. ต้นกล้วยเล็บมือนางขนาดใหญ่สมบูรณ์ที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว 2. มีด  3. เครื่องรีด  4. ราวสําหรับตากต้นกล้วย.....อ่านต่อ...... 

มโนราห์ดาราแหลมสอม

 นางดารา สีมา อาศัยอยู่บ้านหน้าลา ม.7 ตำบลแหลมสอม ได้สืบทอดวัฒนธรรมการรำมโนราห์ มาจากรุ่นพ่อแม่ตายาย มาหลายสิบปี และก็ยังได้สืบทอดมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานจนถึงปัจจุบัน การรำมโนราห์มองได้เห็นถึงความอ่อนช้อยและความสวยสดงดงาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่ทำให้ดึงดูความสนใจได้เป็นอย่างดี ....อ่านต่อ.....

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดตรัง. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand