TKP HEADLINE

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านลุงขิก-ป้าสุข

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านลุงขิก-ป้าสุข อันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านลุงขิก-ป้าสุขเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลข่าวสารความรู้ของชุมชนที่จะนำไปสู่การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สำหรับประชาชน ในชุมชน เป็นแหล่งเสริม... อ่านต่อ....


วัดควนนาแค ตรัง


 วัดควนนาแค ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ 5 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง เป็นสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่หนึ่งที่มี ประเพณีการทำบุญต่างๆ ให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง และประชาชนต่างพื้นที่ มาเที่ยวชนงานบุญต่างๆที่ทางวัดควนนาแคจัดขึ้น เช่น ประเพณี ให้ทานไฟ ที่เป็นประเพณีโดดเด่น เป็นที่สนในในการเที่ยวชมของประชาชน เป็นกิจกรรมร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 แล้ว และยังคงเป็นวัดเดียวใน จ.ตรัง ที่ยังคงอนุรักษ์... อ่านต่อ....

สุดยอดทะเลหมอก “ผาเหนือเมฆ”

 

สุดยอดทะเลหมอก “ผาเหนือเมฆ” ชุมชน บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง สุดยอดของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ของตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง จะพาไปพบกับสุดยอดทะเลหมอก และไม่ใช่เจอตอนหน้าหนาวที่ทุกคนเข้าใจกัน แต่สามารถพบเจอได้ตั้งแต่ฤดูฝนถึงฤดูหนาว นั้นก็หมายความว่า... อ่านต่อ...

น้ำตกร้อยชั้นพันวัง“ที่สุดของความสมบูรณ์แห่งธรรมชาติ”

 

น้ำตกร้อยชั้นพันวัง“ที่สุดของความสมบูรณ์แห่งธรรมชาติ”  ชุมชน บ้านร้อยชั้นพันวัง หมู่ที่ 11 ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง อากาศร้อนๆแบบนี้ หนีไม่พ้นกับการหาสถานที่ไปนอนแช่น้ำใสๆไหลเย็นๆจากธรรมชาติ และด้วยประเทศไทยเป็นประเทศที่โชคดี มีธรรมชาติและแหล่งธรรมชาติ... อ่านต่อ....

“ฅน-ผึ้ง-ป่า” ที่ บ้านไสใหญ่

“ฅน-ผึ้ง-ป่า” ที่ บ้านไสใหญ่ ชุมชน บ้านไสใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ป่าใส”ในภาษาถิ่นทางใต้ หมายถึง ป่าที่มีการถางทำไร่มาแล้ว และปล่อยทิ้งไว้จนมีไม้รุ่นใหม่เกิดขึ้น (ส่วนมากเป็นไม้เนื้ออ่อน) ได้กลายเป็นที่มาของคำว่า “บ้านไสใหญ่” ในวันนี้บ้านไสใหญ่เป็นชุมชนใหม่ ที่เกิดจาก....อ่านต่อ.....

วัดท่าพญา

ประวัติความเป็นมาของวัดท่าพญา วัดท่าพญาเคยมีมาก่อน 3 แห่ง 1. ที่พักสงฆ์ วังแซะ บ้านบ่อถ่าน หมู่ที่ 3 2. ที่พักสงฆ์ โคกนาโต๊ะบัว บ้านหนองนกวัว หมู่ที่ 1 3. วัดท่าพญาใน (วัดเก่า) ตั้งอยู่บ้านใต้ หมู่ที่ 4 ปัจจุบันวัดท่าพญา ตั้งอยู่ เลขที่ 250 หมู่ 4 มีเขตติดต่อ ระหว่างกลาง 4... อ่านต่อ..

มองการณ์ไกล(แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง)

 


ปัญหาเรื่องปากท้องของคนไทยมีมาอย่างยาวนาน ความยากจนที่กระจายตัวอยู่ทั่วทุกที่ในประเทศไทยสะสมมาจนตกตะกอนหากเป็นต้นไม้ก็หยั่งรากลึกจนอาจจะแก้ปัญหานี้ไม่ได้ การทำการเกษตรประเภทต่างๆอาศัยธรรมชาติเป็นหลักปีใดฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลก็โชคดีแต่ปีใดฝนฟ้าไม่เป็น.ใจ..การทำมาหากินก็ลำบากเป็นวัฎจักร... อ่านต่อ...

ความเชื่อและความศรัทธา

 

ความเชื่อความศรัทธาต่อเรื่องเหนือธรรมชาติอยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน หากเราย้อนกลับไปศึกษาในมุมมองแบบพระพุทธศาสนา ซึ่งเกี่ยวพันกับเรื่องผีมาตั้งแต่แรก โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิยาลัยศิลปากร อธิบายว่า ....อ่านต่อ...

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ กศน.ตำบลลิพัง

ระวัติความเป็นมาของศูนย์การเรียนชุมชนตำบลลิพัง ตั้งอยู่ที่ตชด. บ้านหินจอก ม.6 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรังเมื่อก่อนห้องสมุดที่ใช้เป็นศูนย์การเรียนปัจจุบันนั้นเป็นห้องสมุดในโครงการพระราชดำริ ซึ่งโรงเรียน ตชด.บ้านหินจอกดูแลรับผิดชอบอยู่ .. อ่านต่อ...

แหล่งท่องเที่ยว ถ้ำเขาติง


“ถ้ำเขาติง” ตั้งอยู่ริมถนนตรัง-สตูล ระหว่างเส้นทางหลวงหมายเลข 416 ช่วงกิโลเมตรที่ 42-43 ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง จุดเด่นตรงที่มีลำคลองที่มีความลึกตั้งแต่ 10 ซม. ไปจนถึง 2 เมตร ไหลไปรอบๆ ถ้ำ ผ่านโขดหินน้อยใหญ่.. อ่านต่อ...

การลากพระ

วัดท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ซึ่งเข้าร่วมประเพณีลากพระ หรือชักพระ มาอย่างยาวนาน จนถือเป็นวัดต้นแบบของจังหวัดตรังที่ชุมชนต่างๆ จะต้องต้องเดินทางมาศึกษาหาความรู้สำหรับการตกแต่งเรือพระให้ออกมาอย่างสวยงามตระการตา แต่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์แบบไทยๆ นับตั้งแต่ครั้งโบราณกาล ทำให้สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาแล้วหลายปี... อ่านเพิ่มเติม....

เกษตรทฤษฎีใหม่ น้ำผึ้งหวาน กาแฟขม ชมแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ สวนสุนิดา ตำบลท่าพญา อ่านเพิ่มเติม...

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดตรัง. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand